Hver dag er en gave

En prædiken af Skt. Johannes – Maria Vianney

Mine kære brødre, undlad aldrig at gøre korsets tegn, før I begynder på Jeres arbejde. I bør ikke efterligne dem, som ikke er gudfrygtige, og som undlader at gøre dette, fordi de er sammen med andre. Overlad ganske enkelt alle Jeres problemer til Gud og gentag fra tid til anden denne handling for ved at gøre dette, vil I have den glæde at modtage himlens velsignelse over Jer, og det I gør.

Mine kære brødre, tænk på hvor mange dydige gerninger I kan udføre ved at handle på denne måde uden at foretage ændringer i det, I rent faktisk gør. Hvis I arbejder med det mål for øje at behage Gud og adlyde Hans bud, som befaler Jer at tjene til det daglige brød i Jeres ansigts sved, så er dette en lydighedshandling. Hvis I ønsker at sone Jeres synder, må I gøre bod. Hvis I ønsker at modtage nåden for Jer selv eller andre, må I foretage en gerning i tro og næstekærlighed.

Mine kære brødre, tænk vi kunne opnå den himmelske fortjeneste hver dag ikke bare ved at gøre vore helt almindelige pligter, men ved at gøre dem for Gud og for sjælenes frelse! Hvem stopper Jer, når I hører klokken falder i slag, fra at tænke på den korte tid, der endnu er, og fra at sige til Jer selv: ”Tiden går, og døden kommer nærmere”.

Jeg iler mod evigheden. Er jeg virkelig rede til at stå for Guds domstol? Er jeg helt sikker på, at jeg ikke bærer på synd?

Den engelske udgave af prædikenen er publiceret på ChurchMilitant.com d. 16. oktober 2016. Den kan læses på: http://www.churchmilitant.com/news/article/the-gift-of-every-day

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s